Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ ký kết thoả thuận hợp tác với Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

12650

Ngày 29/8/2018, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ (CRETECH) và Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết thoả thuận hợp tác tại Trụ sở chính của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam