Trang chủ Chế độ chính sách Trợ cấp xã hội - Miễn giảm học phí

Trợ cấp xã hội - Miễn giảm học phí

Thông báo thực hiện chế độ miễn giảm học phí học kỳ 2, năm học 2020-2021

  Nghị định 86/2015/NĐ-CP   Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH  

Trợ cấp xã hội học kỳ 2, năm học 2019-2020

  Danh sách sinh viên Khoa TH - MN   Danh sách Khoa Nông - Lâm   Danh sách Khoa Kinh tế   Danh sách Khoa KHXH   Danh sách Khoa KHTN-CN   Danh sách...

QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

  Danh sách miễn, giảm học phí Khoa Kinh tế   Danh sách miễn, giảm học phí Khoa Nông Lâm   Danh sách miễn, giảm học phí Khoa Khoa...

Danh sách cấp trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2019-2020 đối với sinh viên K57, K58, K59, K60 ĐH và CĐ hệ chính quy

  Danh sách trợ cấp xã hội khoa Cơ sở   Danh sách trợ cấp xã hội khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ   Danh sách trợ...