Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

Chức năng – Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC Cán bộ, viên chức của Phòng CTCT - QLNH 1.Chức...

Nhân sự

       Trưởng phòng Họ và tên: Dương Văn Mạnh Năm sinh: 15/07/1977 Quê quán: Thiệu Hóa - Thanh Hóa Học hàm, học vị: Tiến sĩ      ...

Giới thiệu chung

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC (2001-2020) 1. Quá trình thành lập của đơn vị 1.1. Thời gian thành lập       - Ngày...