Trang chủ Chế độ chính sách

Chế độ chính sách

Thông báo thực hiện chế độ miễn giảm học phí học kỳ 2, năm học 2020-2021

  Nghị định 86/2015/NĐ-CP   Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH  

Trợ cấp xã hội học kỳ 2, năm học 2019-2020

  Danh sách sinh viên Khoa TH - MN   Danh sách Khoa Nông - Lâm   Danh sách Khoa Kinh tế   Danh sách Khoa KHXH   Danh sách Khoa KHTN-CN   Danh sách...