Liên hệ

    PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
    Địa chỉ: Tầng 3, Nhà điều hành, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
    Điện thoại: (84) 212 3751.700
    Email: dpsm@utb.edu.vn