Trang chủ Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký chương trình học bổng diện Hiệp định tại Ba Lan và Ca-dắc-xtan năm 2020

Chương trình học bổng diện Hiệp định tại Ba Lan   Chương trình học bổng diện Hiệp định tại Ca-dắc-xtan                    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC “CHUNG TAY NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19”

Cầm Phước   Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây...