Trang chủ Công tác chính trị - Tư tưởng Các hoạt động của Đảng - Đoàn thể

Các hoạt động của Đảng - Đoàn thể

Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân

Đường lối quốc phòng toàn dân (QPTD) là sự nhận thức nhất quán của Đảng ta nhằm xây dựng nền QPTD vững mạnh, bảo...

Những luận điệu sai lệch, chống phá Hội nghị Trung ương 5

Lợi dụng việc Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều thông...

Tác động của “diễn biến hòa bình” đến học sinh, sinh viên

Hình có tính chất minh họa (nguồn: Internet) Sau thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, các nước đế quốc chưa bao giờ...

LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

                                            Giàng A Tụa - Chuyên viên Phòng CTCT-QLNH        Thực hiện nội dung Hướng dẫn số 35 - HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo...

VÕ VĂN TẦN – TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG

VÕ VĂN TẦN – TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG   Đồng chí Võ Văn Tần sinh tháng 8/1891 ở làng Đức Hòa,...

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – NHÀ CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ XUẤT SẮC CỦA ĐẢNG 

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP - NHÀ CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ XUẤT SẮC CỦA ĐẢNG  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban...

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chia sẻ yêu thương – Kết nối dòng máu Việt” tại Trường Đại học Tây Bắc

Cầm Thị Phước - CTCT&QLNH   Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 27/8/2020 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn...

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng nay, ngày 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La...