LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

270

                                            Giàng A Tụa – Chuyên viên Phòng CTCT-QLNH

 

     Thực hiện nội dung Hướng dẫn số 35 – HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 02/11/2012 và Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 05/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ về tổ chức Chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở, sáng ngày 13/11/2021 tại Hội trường lớn Trường Đại học Tây Bắc, Văn phòng Đảng ủy đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2021 cho 183 cán bộ Đoàn đang học tập tại Trường với mục đích giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn nắm được những nội dung cơ bản của chuyên đề lý luận chính trị, củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin thắng lợi vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao khả năng vận dụng các quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội.

     Tham dự Lễ Khai mạc có TS. Đoàn Đức Lân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Báo cáo viên cấp tỉnh; đồng chí Hoàng Phúc – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Cơ sở, Báo cáo viên cấp ủy; đồng chí Cao Thị Hạnh – giảng viên Khoa Cơ sở, Báo cáo viên; đồng chí Nguyễn Ngọc Duy – Phó Bí thư Đoàn trường, Báo cáo viên và 183 đồng chí cán bộ trong Ban Chấp hành các cấp từ chi đoàn, liên chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn trường.

     Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Đoàn Đức Lân đã tuyên bố lý do lớp học; trước nhất, đồng chí trân trọng cám ơn các đồng chí cán bộ, các em sinh viên đã giành thời gian ngày nghỉ để tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho cán bộ Đoàn; đồng chí chia sẻ về hoàn cảnh không gian, thời gian tình hình hiện tại của đất nước, về những điều may mắn mà các em sinh viên đang có mặt tại Trường nói chung và cán bộ Đoàn tham dự lớp học có được trong ngày hôm nay. Đồng chí nhận định: Đây là lớp học lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên nên có hai khối kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng Cộng sản, tư tưởng Hồ Chí Minh và chuyên đề về Đoàn Thanh niên; đối với mỗi đoàn viên hoặc đảng viên khi tuyên thệ đứng vào trong tổ chức thì cần phải biết tôn chỉ của tổ chức, mục đích, nguyên tắc và những con đường như thế nào?…chính những lớp học này sẽ giúp chúng ta củng cố thêm hiểu biết về lý luận chính trị bên cạnh những kiến thức, kỹ năng được học trong Nhà trường để các em mạnh mẽ và tự tin hơn. Đồng chí mong muốn các em sinh viên tập trung lắng nghe, ghi chép, thảo luận trong các chuyên đề mà các Báo cáo viên chia sẻ, báo cáo để tiếp thu được tốt nhất, vận dụng được vào trong công việc; đội ngũ Báo cáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp cho các bài học sinh động, phong phú để các em có được những kiến thức sát với thực tế.

     Chương trình học sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày sáng ngày 13 đến hết chiều ngày 15 tháng 11 năm 2021, với 6 chuyên đề được báo cáo tại lớp do các đồng chí Báo cáo viên cấp ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường trực tiếp báo cáo.

     Nội dung các Chuyên đề và Báo cáo viên như sau:

     Chuyên đề 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Dương Văn Mạnh – Trưởng phòng CTCT – QLNH thực hiện;

     Chuyên đề 2. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân, những thắng lợi vĩ đại do đồng chí Cao Thị Hạnh, giảng viên khoa Cơ sở thực hiện;

     Chuyên đề 3. Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay do đồng chí Hoàng Phúc – Bí thư Chi bộ Khoa Cơ sở thực hiện;

     Chuyên đề 4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam do đồng chí Vũ Tiến Thuận, phụ trách Đoàn trường thực hiện;

     Chuyên đề 5. Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa do đồng chí Nguyễn Ngọc Duy – Phó Bí thư Đoàn trường thực hiện;

     Chuyên đề 6. Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Bí thư Đoàn trường thực hiện.

     Một số hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng:

Đồng chí Đoàn Đức Lân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Báo cáo viên cấp tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng. 

 

Quang cảnh Hội trường lớp học.