V/v cho phép khối THPT và học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại trở lại tiếp tục học, học sinh Khối Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học.

5994
thpt.hocsinhtrolaiht