Các cán bộ và giảng viên Trường Đại học Tây Bắc được tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo Tỉnh Sơn La năm 2018

653

Ngày 21/10/2018, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La và Trường Đại học Tây Bắc long trọng tổ chức buổi Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2018. 

Tham dự buổi Tôn vinh có: GS.VS.TSKH. Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Lò Minh Hùng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, Trường Đại học Tây Bắc; đại diện các trường cao đẳng, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và 46 trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi Tôn vinh, Trường Đại học Tây Bắc có: TS. Đoàn Đức Lân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các cá nhân được tôn vinh, lãnh đạo một số các phòng, ban, khoa; 60 sinh viên và 10 Lưu học sinh Lào tiêu biểu.

 GS.VS. TSKH. Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Lò Minh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Cúp vinh danh và vòng nguyệt quế cho các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và phó giáo sư được vinh danh năm 2018.

 Phát biểu tại buổi Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2018, thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, đồng chí Lò Minh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực nghiên cứu và những cống hiến của lực lượng trí thức tiêu biểu và điển hình lao động sáng tạo của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp cùng các sở, ban, ngành chức năng có trách nhiệm tăng cường phối hợp tổ chức các phong trào sáng tạo kỹ thuật, để trí thức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia sâu rộng hơn, thể hiện sức sáng tạo, lòng đam mê nhiệt huyết nghiên cứu khoa học của mình; đội ngũ trí thức và người lao động toàn tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh Sơn La ngày càng phát triển.

Cũng tại buổi Tôn vinh, GS.VS.TSKH. Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chúc mừng các cá nhân được vinh danh và ghi nhận, biểu dương về những đóng góp của đội ngũ trí thức và người lao động đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Sơn La nói riêng và đất nước nói chung. Đồng thời, mong muốn Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm đến đội ngũ trí thức tỉnh nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát huy và thực hiện tốt chức năng của mình; đội ngũ trí thức và người lao động toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần thi đua lao động sáng tạo góp phần xây dựng Sơn La giàu đẹp, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh và văn minh. 

Các trí thức, điển hình lao động sáng tạo tham gia giao lưu tại buối Tôn vinh.

Hiện nay, đội ngũ trí thức toàn tỉnh Sơn La có: trên 32.000 người. Đặc biệt, trong số đó có: 01 Nhà giáo Nhân dân, 26 Nhà giáo Ưu tú, 07 phó giáo sư, 98 tiến sĩ, trên 1.000 thạc sĩ, 19 bác sĩ chuyên khoa II, trên 200 bác sĩ chuyên khoa I. Riêng Trường Đại học Tây Bắc hiện có: 01 Nhà giáo Nhân dân, 04 Nhà giáo Ưu tú, 06 phó giáo sư, 86 tiến sĩ và gần 260 thạc sĩ.

Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2018 có 46 cá nhân được tôn vinh. Ban tổ chức đã trao Cúp vinh danh và vòng nguyệt quế cho các cá nhân tôn vinh, gồm: 01 Nhà giáo Nhân dân; 04 Nhà giáo Ưu tú; 04 phó giáo sư; 21 tiến  sỹ; 01 chiến sỹ thi đua toàn quốc; 03 tác giả được nhận bằng lao động sáng tạo; 12 tác giả đạt danh hiệu, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ cấp quốc gia.

Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2018, Trường Đại học Tây Bắc vinh dự có 26 người được tôn vinh, trong đó có: 01 Nhà giáo Nhân dân, 01 Nhà giáo Ưu tú, 03 phó giáo sư, 21 tiến sĩ.

GS.VS.TSKH. Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Lò Minh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Cúp vinh danh và vòng nguyệt quế cho các tiến sĩ được vinh danh năm 2018.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tỉnh Sơn La.

Danh sách các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tây Bắc được tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2018.