Chưa được phân loại

Thông báo về việc phổ biến bộ Tiêu chuẩn Kiểm định Cơ sở giáo dục

Thông báo về việc phổ biến bộ Tiêu chuẩn Kiểm định Cơ sở giáo dục

Công văn Về việc cung cấp cơ sở dữ liệu tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Công văn Về việc cung cấp cơ sở dữ liệu tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

QĐ Công tác thi, kiểm tra và đánh giá học phần các hệ đào tạo đại học chính quy liên thông tại trường ĐH Tây Bắc

QĐ Công tác thi, kiểm tra và đánh giá học phần các hệ đào tạo đại học chính quy liên thông tại trường ĐH...

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của trường ĐH Tây Bắc giai đoạn 2018-2022

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của trường ĐH Tây Bắc giai đoạn 2018-2022

QĐ ban hành Quy định, xây dựng, cải tiến, thẩm định và ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học của trường Đại học Tây Bắc

QĐ ban hành Quy định, xây dựng, cải tiến, thẩm định và ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học của trường Đại...