V/v công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2020-2021 đối với sinh viên, LHS Lào K58 ĐH và K59, K60 ĐH, CĐ hệ chính quy (Đợt 2)

278
198.qd.dhtb

Khoa Cơ sở

khoa co so

 

 

Khoa Kinh tế

khoa kinh te

 

 

Khoa Tiểu học – Mầm non

khoa thmn

 

 

Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ

khoa tncn

 

 

Khoa Nông – Lâm

khoa nong lam

 

 

Khoa Khoa học Xã hội

khxh