Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên năm học 2018 – 2019

751
Thực hiện Công văn số 3383/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018 – 2019; Kế hoạch số 894/KH-ĐHTB-CTCT ngày 20/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018 – 2019; sáng ngày 13/10/2018, tại Hội trường lớn của Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Lễ khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân -HSSV” năm học 2018 – 2019. Tới dự Lễ khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” có NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; lãnh đạo và đại diện các phòng, ban, khoa; các báo cáo viên và gần 600 tân sinh viên K59 tham dự.

Phát biểu khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018 – 2019, NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định: Tuần sinh hoạt công dân sẽ giúp sinh viên hiểu và nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương, trong nước và quốc tế; các quy chế, quy định về đào tạo, rèn luyện trong quá trình học tập; chế độ chính sách, công tác quản lý sinh viên; quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV … Những kiến thức cơ bản và cần thiết được trang bị trong Tuần sinh hoạt công dân sẽ giúp cho các tân sinh viên K59 nhanh chóng hòa nhập vào ngôi nhà chung Trường Đại học Tây Bắc và bước vào năm học với tinh thần phấn khởi, tự tin để đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Tuần sinh hoạt công dân cho các tân sinh viên K59 đã diễn ra trong 02 ngày (13 – 14/10/2018), các báo cáo viên trình bày các nội dung về: Hội nhập quốc tế; giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo; giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; những vấn đề cơ bản về Luật An ninh mạng, Luật An toàn giao thông đường bộ; công tác an ninh trật tự, chủ quyền biên giới, biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam; lịch sử truyền thống Nhà trường; quy chế, quy định về công tác đào tạo, kế hoạch đào tạo toàn khoá; quy chế, quy định về công tác sinh viên; chế độ chính sách đối với sinh viên; các vấn đề về chăm sóc sức khoẻ, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong Nhà trường; quy định về công tác quản lý sinh viên nội trú và các hoạt động trong Khu Nội trú, các dịch vụ nhằm hỗ trợ sinh viên; quy định về hoạt động Đoàn, Hội trong Nhà trường; công tác thông tin tư liệu, học liệu phục vụ sinh viên…

Những nội dung “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018 – 2019 đã được các báo cáo viên thảo luận, trao đổi thẳng thắn với các bạn sinh viên. Kết thúc tuần sinh hoạt công dân, các sinh viên viết bài thu hoạch về kết quả học tập và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”.

tuanshcd18 19

NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018 – 2019

Các bạn tân sinh viên K59 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018 – 2019