Danh sách cấp trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2019-2020 đối với sinh viên K57, K58, K59, K60 ĐH và CĐ hệ chính quy

716
tcxh2019 qd

 

Danh sách trợ cấp xã hội khoa Cơ sở

tcxh2019 khoa co so trang 1-5

 

Danh sách trợ cấp xã hội khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ

tcxh2019 khoa khtncn trang 11-12

 

Danh sách trợ cấp xã hội khoa Khoa học Xã hội

tcxh2019 khoa khxh trang 16-18

 

Danh sách trợ cấp xã hội khoa Kinh tế

tcxh2019 khoa kinh te trang 13-15

 

Danh sách trợ cấp xã hội khoa Nông – Lâm

tcxh2019 khoa nong lam trang 6-10

 

Danh sách trợ cấp xã hội khoa Tiểu học – Mầm non

tcxh2019 khoa thmn trang trang-1-6
tcxh2019 khoa thmn trang-7-14