QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

340
qdmghp.trang1

 

Danh sách miễn, giảm học phí Khoa Kinh tế

mghp khoa KT

 

Danh sách miễn, giảm học phí Khoa Nông Lâm

mghp khoa NL

 

Danh sách miễn, giảm học phí Khoa Khoa học TN-CN

mghp khoa KHTN