Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên và LHS Lào K57 ĐH, K58, K59, K60 ĐH và CĐ

353
QD

 

Danh sách sinh viên Khoa Cơ sở

CS (1)

 

Danh sách sinh viên Khoa Tiểu học – Mầm non

THMN (1)

 

Danh sách sinh viên Khoa Kinh tế

KT (1)

 

Danh sách sinh viên Khoa Khoa học xã hội

KHXH (1)

 

Danh sách sinh viên Khoa Khoa học tự nhiên – Công nghệ

KHTN (1)

 

Danh sách sinh viên Khoa Nông – Lâm

NL (1)