Mất thẻ sinh viên

Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: QuestionsMất thẻ sinh viên
Quản lý DPSM Nhân viên hỏi 4 năm trước

Em làm mất thẻ sinh viên, em phải làm thế nào để được cấp lại ạ?