HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: Thủ tục - Văn bản - Giấy tờHỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ
Lù Văn Ánh hỏi 3 năm trước

Đề nghị nhà trường cho bết về danh mục hồ sơ cho sinh viên dân tộc thiểu số xin  trợ cấp xã hội theo Quyết định 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ? Trân trọng cám ơn!

Nguyễn Tự Cường Nhân viên trả lời 3 năm trước

Phòng CTCT-QLNH trả lời vấn đề em hỏi như sau:
Việc thực hiện trợ cấp xã hội của sinh viên hiện nay được thực hiện theo thông báo số 967/TB-ĐHTB ngày 16-9-2019 của Hiệu trưởng trường ĐHTB về việc thu hồ sơ TCXH của sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020
em có thể tham khảo ở đường link:
http://dpsm.utb.edu.vn/thong-bao-thu-ho-so-tro-cap-xa-hoi-2019-2020/