HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: Thủ tục - Văn bản - Giấy tờHỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ
Lù Văn Ánh hỏi 3 năm trước

Đề nghị nhà trường cho bết về danh mục hồ sơ cho sinh viên dân tộc thiểu số xin  trợ cấp xã hội theo Quyết định 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ? Trân trọng cám ơn!