Hạn nộp danh sách trợ cấp xã hội

Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: QuestionsHạn nộp danh sách trợ cấp xã hội
Giàng Vư hỏi 4 năm trước

Em xin hỏi hạn nộp danh sách trợ cấp xã hội năm học 2018-2019 là khi nào ạ? Cần nộp kèm theo các giấy tờ gì ạ?