HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: Thủ tục - Văn bản - Giấy tờHỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ
Lù Văn Ánh hỏi 11 tháng trước

Đề nghị nhà trường cho bết về danh mục hồ sơ cho sinh viên dân tộc thiểu số xin  trợ cấp xã hội theo Quyết định 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ? Trân trọng cám ơn!

Nguyễn Tự Cường Nhân viên trả lời 9 tháng trước

Phòng CTCT-QLNH trả lời vấn đề em hỏi như sau:
Việc thực hiện trợ cấp xã hội của sinh viên hiện nay được thực hiện theo thông báo số 967/TB-ĐHTB ngày 16-9-2019 của Hiệu trưởng trường ĐHTB về việc thu hồ sơ TCXH của sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020
em có thể tham khảo ở đường link:
http://dpsm.utb.edu.vn/thong-bao-thu-ho-so-tro-cap-xa-hoi-2019-2020/